CÂY ALOE VERA TRỊ UNG THƯ


Cây Nha Đam hay cây Lô Hi (Aloe Vera), người Vit Nam đă biết x dng t xa xưa, người ta thường nu chè ăn đ tr bnh bao t và giúp cho b phn tiêu hóa được điu ḥa...li cha bng rt tuyt ho. C̣n cách tr bnh ung thư th́ không thy nói đến, măi ti khi có phái đoàn VN. sang viếng Đt Thánh, trong đó có Cha Hoàng Minh Thng, Ngài đă đc t nguyt san "Thánh Đa" tháng 11 và 12, 1993; trong đó Cha Romano Zago, gc Brazil, thuc Ḍng Phanxicô, lúc đó đang coi sóc Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh ti Bêlem, Ngài đă ph biến v cây Aloe Vera, có th cha được mi chng ung thư mà chính Ngài đă trc tiếp cha tr được khá nhiu người, dù nhà thương đă t chi. Cha Thng đă đem phương thuc quí báu này v ph biến khá rng răi, đ ai mc bnh ung thư có th áp dng cha tr. Nh bài thuc trên, tôi (LM.James Vũ) đă ng dng ngay đ tr bnh cho Cha C Joseph N.D.M., hin đang hưu ti Chi Ḍng Đng Công. Ngài b ung thư rut đă ti thi kỳ th ba; 7 v bác sĩ chuyên khoa đă hp li đ cha tr cho Ngài, nhưng sau cùng h đă quyết đnh phi gii phu và ct đi mt khúc rut. Bác sĩ đă cho thân nhân Ngài biết, vi trùng đă ăn ra ngoài rut ri, sau khi gii phu my tháng, h s phi làm therapy cho Ngài và chng bnh này ch hy vng sng thêm được 6-7 tháng na thôi. Khi biết được điu đó, Ngài đă quyết đnh v hưu đ dn ḿnh v vi Chúa. Tôi đă nh người đi t́m được khá nhiu cây Aloe Vera và làm theo đúng phương pháp ca Cha Romano. Cha C đă dùng nhiu gp đôi, gp ba s lượng ch đnh, nhưng cũng không thy có phn ng nào xy ra. Sau 8 tháng dùng thuc, Ngài đă đi th máu, chp h́nh theo phương pháp ti tân, tn phí ti 5-6 ngàn đô la, kết qu là không c̣n thy du vết ǵ ca bnh ung thư trong rut và các b phn khác na. Hin nay ngài rt khe, hng hào và lên kư hơn 10 lbs. Khi tr v thăm thân nhân, ai cũng ng ngàng, thy ngài mnh khe hơn trước, mc du thi gian bnh ti nay đă gn 2 năm ri. Trong thi gian tr bnh cho cha C, tôi cũng ch cho 4 người mc bnh ung thư khác nhau, có người b xơ gan, c 4 người sau khi ung thuc Aloe Vera đu thy kết qu tt và đă đi làm vic được.

2/ CÁCH ĐIU CH Đ TR BNH UNG THƯ THEO CHA ROMANO

Ly 2 lá ln hoc 3 lá nh cây Aloe Vera (Đ cho d làm, tôi đă cân th, 2 lá ln phng chng 2 lbs hay 1 kg) ra sch, ct gai bên cnh lá b đi và 1 pound mt ong tt (bng 16 oz hay 1/2 kg ( Mt tt phi mua farm, hay bày bán cnh đường hay trong farm, th này ong hút nhy hoa đ làm mt,

mt ong ch nuôi nhà bng đường không tt), thêm 3-4 mum to rượu mnh. Ly máy xay sinh t, xay chung c 3 th tht nhuyn, thành mt th xirô. Nên ct vào t lnh, đ khi b hư.

3/ CÁCH X DNG

Trước khi x dng, lc đu lên.- Mi ngày ung 3 ln - Mi ln 1 th́a ăn ph- Ung trước ba ăn t 15 phút hay na gi. B́nh thường vic cha bnh kéo dài 10 ngày. Sau 10 ngày đi khám bác sĩ đ biết đă tiến trin ti đâu. Nếu chưa khi s ung tiếp ti khi khi. Thường thường bnh nhân cm thy khá ngay sau đó, nhưng cn đi khám bác sĩ cho chc ăn đă khi.

4/ UNG NGA BNH

Nhng người không b bnh ung thư, mi năm nên ung 10 ngày đ nga bnh. Mt ong là loài thc phm cơ th con người có th hp th d dàng. Cht rượu mnh làm giăn n mch máu dn cht mt ong ln vi cht Aloe Vera ti mi tế bào trong cơ th : va nuôi dưỡng va cha lành vết thương ,va lc máu. Theo bng phân cht ca LM. bác sĩ (Ḍng Phanxicô) làm vic ti Trung tâm nghiên cu, Bc Ư th́ cây Aloe cócác cht sau đây: 1/ 13 cht khác nhau, cha các cht tr sinh chng li vi khun. 2/ 8 loai vitamine cn thiết làm ln mnh các tế bào,nuôi dưỡng cơ th, chế to ra máu, điu ḥa cơ th và cha lành vết thương. ( Vit. A, B1, B2, B6, C, M...) 3/ Cây Aloe cha hơn 20 cht mui đm cn thiết cho cơ th (Calco, Fosforo, Potassio ....)

5/ CÂY ALOE VERA CHA CÁC BNH KHÁC

Theo kinh nghim ca LM. Vũ Đ́nh Trác trong cun "100 Cây thuc van linh bá bnh" như sau: Cây Aloe (Nha Đam) Ch Tr: *Tr chng tr em cam tích * Lên kinh * Táo bón *Tr nhc đu và các chng xung huyết ni tng ph * Tr máu cam * Đc bit tr bnh gan và * Huyết bch theo công thc:

6/ TR HUYT BCH

Dùng2,3 lá lt v, ăn sng vi mui hay đường, hoc nu chè ăn.

7/ TR ĐAU GAN:

Aloe khô 3 gr., cam tho 5 gr, nu na lít nước sôi k c̣n á, chia ung 2 ln trong ngày

8/ TR MÁU M (Colesterol), TIU ĐƯỜNG, MÁU CAO...

LM. Đ B.C.mi được người gii thiu cách điu tr các bnh trên theo như sau: Lá Aloe làm sch, b gai 2 bên xay nhuyn, mi ln ung chng 2 oz pha vi 1/3 trái chanh vt nước, trước ba ăn chng15 phút . Ngày 3 ln.

9/ TR V B PHN TIÊU HÓA:

Ăn ung chm tiêu, khó tiêu, bng d bt n v.v.ung thường xuyên lá cây nha đam s thy kết qu toost.

10/ TR BNG, ĐT CHÂN TAY

Tuyt vi Người b bng dù nng ti cp 3 ri, ly cht thch bên trong lá đp vào vết bng s mát du ngay, mi ngày thay 1 ln, s mau khi mà không có tho. Đt tay chân cũng làm như vy.

11/ GIÚP NHUN TRƯỜNG, TR TÁO BÓN

Thường xuyên ch nên dùng mi ln 1-2 gr là đ. Nếu mun đi cu d hoc mun x th́ ung t 3 gr. tr lên. Đi rt êm nh và thoi mái. Khi cn phi ung thuc tây...

12/ TR BNH SIDA????

Có người nói bên Vit Nam đang cha chng Sida bng ăn lá Aloe. Nếu nó tr được ung thư th́ cũng tr được chng bnh này.

13/ TR NGƯA NGÁY DA SN SÙI

Ct 1 khúc lá ly cht thch bên trong bôi các ch nga, s thy êm du ngay.

14/ CÓ TH C̉N TR ĐƯỌC NHIU BNH KHÁC NA

V́ Aloe có th nu chè ăn thường xuyên làm thông tiu, mát gan, thanh nhit, nên nếu ai mc bt c bnh ǵ mà tr măi không khi, cũng nên dùng th Aloe xem sao.

15/ CÁCH X DNG

Có th ăn tươi vi mui hay đường hoc nu chè ăn. Có th phơi khô, đ dành nu nước ung thay v́ ăn tươi. Thường dùng t 1-2gr. Nếu dùng trên 3 gr s nhun trường và x.

16/ CM K DÙNG ALOE

V này k thai. Nhng em dưới 13 tui cũng không nên dùng.

 

        Sưu tm