Phương pháp thở làm hạ huyết áp sau 5 phút

 

PHƯƠNG PHÁP th hơi ra đu đn,

V́ nhn thy rng bnh Cao áp huyết không được theo dơi và kim soát thường xuyên mi ngày, s đem li hu qu tai biến mch máu năo gây t vong hoc tê lit bán thân bt toi cho nhiu người, đă làm cho mi người phi lo lng s hăi, nên chúng tôi đă nghiên cu và thc tp thành công mt phương pháp th làm h áp huyết sau 5 phút đ cng hiến cho Quư v bnh nhân b bnh cao áp huyết trên toàn thế gii biết cách kim soát được áp huyết ca ḿnh ng hu thoát khi được căn bnh nan y này.      

Mt món qùa tng dành cho nhng bnh nhân cao áp huyết trên thế gii :

 PHƯƠNG PHÁP TH LÀM H ÁP HUYT SAU 5 PHÚT   

 1- Cách tp th và dng c cn thiết trong khi tp :

Chúng ta cn mt máy đo áp huyết (hiu microlife tin li hơn), mt cây đèn cy (nến).

Quư v ngi vào bàn, đt đèn cy được thp sáng, cách 60cm. Dùng máy đo áp huyết bên tay trái, đo áp huyết trước khi tp th (thí d áp huyết đo được 185/120mmHg) . Tt máy và gi nguyên máy đo tay. Hai tay đt trên bàn t nhiên, người ngi trong tư thế thoi mái. Tưởng tượng cây đèn cy đang cm trên bánh sinh nht trong mt ba tic mà mi người khách đang ngi chung quanh. Chúng ta th hơi ra đu đn, đ đ thi cho ngn la đèn cy lung lay liên tc như gp gió nhưng không tt, và tp hơi th làm sao mà không c sc, bng không g̣ cng, không nâng ngc, nâng vai, nht là không cho mi người biết là ḿnh đang thi ngn đèn cy. Khi thi vào ngn đèn cy khong 6-10 hơi, th́ bt đu bm máy đo áp huyết, ri vn tiếp tc thi hơi ra đu đu cho đến khi máy ngưng, xem áp huyết xung được bao nhiêu, nếu th đúng, áp huyết s xung ngay (thí d 120/70mmHg), th chưa đúng lm, áp huyết xung chm (thí d 170/100mmHg hoc 160/100mmHg).

Nếu c tiếp tc th như trên, có th áp huyết xung thp nht dưới 100/60mmHg, nhưng có mt điu l ch hơi choáng váng, ri không cn tp th na, đo li áp huyết s gi mc trung b́nh, thí d như 120/75mmHg chng hn, nó không b nguy him ging như trường hp ung thuc b tt áp huyết làm mt, chóng mt xây xm.

2- Trên đây là phương pháp căn bn đ hướng dn qúy v biết cách tp th làm h áp huyết sau 5 phút tp luyn.

Đă có người hi tôi rng, áp huyết được n đnh bao lâu, nếu không ung thuc áp huyết lên li th́ sao ? Đ tránh t́nh trng áp huyết lên tr li, chúng ta không cn phi tp mt ngày 2-3 ln vi máy đo, vi đèn cy na, mà khi đi, đng, nm, ngi, làm vic, bt c lúc nào, bt c đâu, thay v́ khi chúng ta vui v chúng ta huưt sáo, th́ chúng ta tp thi hơi ra sut ngày, đó là cách tp th khí công, ch không cn phi đi khi áp huyết lên cao mi tp th, được như thế, áp huyết ca qúy v lúc nào cũng được n đnh, tránh được bnh căng thng thn kinh (stress), nhc đu, chóng mt, đi lo đo, đau nhc chân tay, đau c gáy vai, mt ng, ăn ung không tiêu, táo bón. Cui cùng, cũng xin qúy v nên tham kho vi bác sĩ gia đ́nh ca ḿnh đ xem có cn ung thuc hay thay đi liu thuc hay không đ tránh b phn ng ph ca thuc .

3- Ngun gc ca phương pháp làm h áp huyết sau 5 phút, được rút ra t kinh nghim văn hóa c truyn Vit Nam.

Khi nhng người dân quê thi bếp la đ nu cơm, h nhóm la và thi la làm sao cho ngn la mau cháy nhanh, và thi 20-30 hơi không b mt, đó chính là cách làm h áp huyết, cho nên h không bao gi b bnh cao áp huyết. Nếu qúy v không biết tp thi ngn đèn cy, qúy v th thi mnh 20-30 hơi như nhng người thi bếp la th́ áp huyết cũng xung dưới mc b́nh thường ngay, nhưng sau đó nhp tim s đp rt mnh trên 100, xut m hôi trán và xây xm, c̣n tp th khí công là mt phương pháp luyn hơi th nh nhàng đu đn, có li ích tăng cường sc khe, tăng hng cu và sc đ kháng ca cơ th hơn là nhng người không tp luyn.

Mc đ áp huyết

Category Systolic

(mm Hg)   Diastolic

(mm Hg) Blood Pressure Reading

(mm Hg)

B́nh thường- Normal** dưới 120  và dưới  80 dưới  120/80

Tin cao áp 120-139 or 80-89 120/80 - 139/89

Cao áp thi kỳ 1 140-159 or 90-99  140/90 - 159/99

Cao áp thi kỳ 2 160+ or 100 + 160/100 +

 Đây là mt món qùa ca Khí công y đo Vit Nam dành cho qúy v b bnh cao áp huyết trên toàn thế gii, chúc qúy v tp luyn có kết qa, và không c̣n s hăi b bnh cao áp huyết na. Nếu qúy v nhn thy phương pháp này có li ích thiết thc cho nhiu người, xin qúy v vui ḷng hướng dn cho nhng v trong Hi Cao Niên, Hi Rng Vàng, Hi Người Ǵa, hoc dch ra các ngôn ng đa phương nơi qúy v cư ng, đ truyn bá ph biến rng răi trên báo chí cho mi người, đó cũng là mt công tác t thin cu người vy.

Lp khí công đang tp luyn

Dù xây chính bc phù đ,

Không bng làm phước cu cho mt người.

Nếu qúy v có nhng thc mc xin tham kho trong website  http://khicongydaovietnam.wordpress.com/

NHNG TRAO ĐI KINH NGHIM V PHƯƠNG PHÁP THI BP LA LÀM H ÁP HUYT :

Thưa anh,

Phương pháp anh dy tưởng đơn gin, nhưng cha đng ni dung tht thâm sâu : đó là phương pháp khí công uyên thâm. Sau hai ln thi bếp la, mi ln khong 8 phút, tôi thy kết qa tht tt :

 Hôm qua (3/8/2007) huyết áp ca tôi như sau :

Trước khi thi bếp la : 139/80mmHg, mch 58

Sau khi thi bếp la :127/75mmHg, mch 61

Hôm nay (4/8/2007) :

Trước khi thi bếp la : 126/80mmHg, mch 60

Sau khi thi bếp la :124/74mmHg, mch 64

 Như thế : sau mt ln thi, áp huyết đu gim, s trên hôm qua gim nhiu hôm nay gim chút ít, s dưới gim rơ rt. T hôm qua đến nay, s trên không thy đ bao nhiêu, c̣n s dưới tr li mc 80.  Khi thi mun gi được tc đ đu đn cn phi c gng hơn. Trong ngày, bt c lúc nào rnh

rang, tôi đu thi bếp la.  Mi ti trước khi đi ng, tôi tp khí công khong 40 phút, trong đó ch yếu là Dch Cân Kinh 2 nhp (100 ln). Vn khí trung tiêu, Vn khí ngũ hành…Trước khi đi ng, tôi tp xong, thy người thanh thn, ng ngon, bt đi tiu đêm (có l v́ ng ngon nên không thc dy vào lúc đêm na). Tuy nhiên khi tri lnh 17-18 đ C, tôi vn chưa gi được vic đi tiu theo ư mun được. Khi nhit đ trên 20 đ C th́ điu khin được, tôi vn chưa giám b thuc tây đang dùng hàng ngày.

Cám ơn anh đă cho liu thuc thn. Tôi s khuyên mi người tp khí công đ cha bnh và tăng cường sc khe.

TTĐc (T x Căng gu ru)

 Thư tr li :

 Thân gi Anh Đc,

 Cám ơn anh đă cho biết kết qa tp thi đèn cy ca anh. Tuy nhiên khi anh thi đèn cy áp huyết không gim được bao nhiêu. Hăy thay đi bng phương pháp thi bếp la.

 Anh tưởng tượng có mt bếp la trước mt bàn, cách anh 60cm, anh khom người, nghiêng đu, thi cho la trên bếp bt cháy sáng, như đang có bn phn phi nhóm bếp la như nhng người dân quê b́nh thường. Bm máy đo, ri bt đu thi liên tc cho đến khi máy ngưng, anh s thy áp huyết xung nhanh hơn. Như hôm nay tôi đi picnic trong Hi Cu Giáo Chc VN, đă có nhiu người thi đèn cy có kết qu tt áp huyết t 165 xung 125, nhưng cũng có nhiu người tt t 165 xung 150, ri xung 145. Sau tôi hướng dn cho h thi bếp la, tc là thi mnh, nhanh, hơi thi dài hơn, áp huyết tt t 165 xung 129, nhưng mch đp nhanh hơn. Sau không cn thi, ngi t nhiên, ngh ngơi, bm máy đo li, áp huyết tr li mc b́nh thường 132, nghĩa là hơi lên mt chút. Vy khi anh thi, áp huyết xung thp qúa, 90 chng hn, ngưng không thi na, ch bm máy đo li như b́nh thường, áp huyết s tr li 115, nên không b mt. Cho nên tt c nhng công vic ḿnh làm nng nhc, áp huyết s tăng làm mt, tc khc tp thi đèn cy, nghĩa là thi hơi ra đu đn, áp huyết s n đnh tr li.C̣n mt điu đc bit trong bui picnic hôm nay, có mt người chuyên môn thin và cũng đă dy thin cho nhiu người khác, tin rng thin ca ḿnh s làm h áp huyết hoc làm cho áp huyết n đnh, nên không cn phi thi đèn cy hay thi bếp la ǵ c. Tôi mi ông ta đo áp huyết khi chưa ngi thin là 145, không cao lm. Ông thin sinh này không thi đèn cy hay thi bếp la, ông ch ngi im trong thin mt lúc, khi đo li, áp huyết lên 204/129 mmHg, ông gin qúa, ông bo: Máy đo này hư ri, áp huyết lên cao như vy tôi chết ri c̣n ǵ, ông bo g máy ra khi tay ông ngay nếu không ông xu mt, và ông b đi ra ch khác. Nhng người khác hi tôi ti sao áp huyết ca ông ta cao như vy. Tôi bo máy không hư, chính cách thin sai ca ông, không cho khí thoát ra nhiu, ngược li, gi khí nhiu trong cơ th làm áp huyết tăng cao, khi ông b đi ra ch khác, tc là x thin, áp huyết s xung tr li. Thin đúng là thin đ tánh không, tâm không, năo không, nếu đo đin tâm đ sóng không b ri lon và đin năo đ, sóng năo khi hot đng là sóng alpha, khi vào thin xung thành sóng beta, khi vào đnh tr thành sóng theta… có nghĩa là sóng t trên 10hertz xung c̣n 3hertz, nhp vào đi đnh sóng năo c̣n thp hơn na. Nhng người thin sai, áp huyết tăng cao, đa s đu b tai biến mch máu năo.

Thông thường nhng người có áp huyết b́nh thường 130/85 mmHg, tôi vn bo h áp dng thi đèn cy, áp huyết xung c̣n 115, nếu tiếp tc thi na, có th s xung 90/65mmHg nhưng không thy mt, v́ sau khi không thi na áp huyết s tăng lên ti mc n đnh, an toàn, phù hp vi cơ th ca ḿnh, chng hn như 110 hay 115/70mmHg.

 Bài hướng dn ca tôi sau 5 phút có kết qa, mà anh thi 8 phút kết qa không được bao nhiêu là chưa đúng tc đ nhanh, có nghĩa là cn th ra thôi, c̣n hít vào nhanh không ai biết, ging như mt ca sĩ, ch cn hát đúng theo nhp, tc là đang th ra, ch không biết là ḿnh hít vào lúc nào đ có hơi hát tiếp, tc là không đ ư lúc hít vào, hoc ging như con cá bơi dưới nước, nó tri lên đp khí ri bơi tiếp. Chúng ta cũng vy, há ming đp khí ri thi tiếp, ch không có hít vào chm cho đ hơi ri mi li th ra, làm như vy áp huyết s lên tr li. Anh tưởng tượng ḿnh đi xung cu thang 5 bc, có nghĩa làm cho áp huyết h xung, khi ḿnh đi lùi lên 2 bc là áp huyết tăng. Như vy kiu th ra áp huyết xung, hít vào áp huyết lên, không khác nào anh đi xung 5 bc, đi lùi 2 bc, xung 5 bc, đi lùi 2 bc. Đó là lư do áp huyết ca anh chưa xung được nhiu mà li tn thêm thi gian 3 phút. Ngược li, thc s khi nhóm bếp la, không ai thi la lâu hơn 5 phút mà bếp la chưa cháy. Trung b́nh thi bếp la ch mt 3 phút, kết qa xung nhanh hơn, thi gian ngn hơn.

Anh hăy th li đi, và anh cũng có th kim chng áp huyết ca nhng người tu thin, nếu áp huyết cao là thin sai, người ta gi là tu ha nhp ma. Nếu anh có tp thin, mà áp huyết cao được h xung mc n đnh,b́nh thường là anh đă thin đúng. Hin nay có Hi Thin Tánh Không dy phương pháp thin va có công dng tu tánh, luyn mng làm hết bnh cao áp huyết, tiu đường, mt ng…đó là công dng thc tế ca thin. Chúc anh thành công, và xin anh thông báo chi tiết nhng cách ng dng ca anh đ cho nhng người khác rút ta kinh nghim.

Đ đc Ngc

Kính gi anh Đ đc Ngc,

 Tôi đang tp nhng cách anh ch dn và thy có vài triu chng tt, nên xin tŕnh by vi anh và nh anh ch dn tiếp.Tôi vn tiếp tc thi bếp la và đ dành nhiu thi gi hơn đ tp cho vic tiu tin cho tt hơn. Dù chưa thc hin được đúng s ln anh ch dn, nhưng tôi đang c gng càng nhiu càng tt. Tôi bt gi ng ban đêm li đ tp theo anh ch dn. Tôi không tp ngay mt lúc được 200 ln mt 10 phút, nhưng tp làm hai ln trong ngày, nên s lượng cũng gn được như anh ch dn. Ba hôm nay, tri Sydney tr lnh như my hôm mùa đông trước đây (khong 17 đ C) Tôi quên ung thuc Ditropan tr đi tiu, nhân tin th xem cách tp ca ḿnh có hiu qu không. Thưa anh, tht không ng kết qu tt thy rơ :

1- Tôi đi tiu không phi vi vàng như trước kia.

2- Tôi đi theo ư ḿnh mun, nghĩa là mun cho nước tiu ra th́ nó mi ra, ch không như trước kia (nó mun ra th́ ḿnh không có cách chi gi được).

3- S ln đi tiu cách xa hơn trước : lâu hơn 2 gi, có khi 4 gi.

4- Ban đêm tôi ch đi tiu 1 ln lúc gn sáng (khong 4-5 gi sáng). Có l mt phn nh ng ngon hơn trước (tôi tp hu hết các đng tác khí công theo băng DVD, có khi 50 phút, có khi hơn 1 gi), mt phn tp trung vào nhng đng tác tt cho bàng quang (đng tn ngũ hành, vn khí ngũ hành, v tay 4 nhp, vn khí trung tiêu).Sau ln quên không ung thuc mà ḿnh li thy tt hơn, tôi bèn th b thuc tây, v́ b thuc này không có ǵ nguy him. Tôi đă b thuc được 4 ngày mà vic đi tiu vn tt, nên rt mng. Bác sĩ gia đ́nh bo tôi nên tăng them thuc, mI ngày 3 viên, trước kia ch 1 viên thôi. Cám ơn thy thuc Đ đc Ngc đă đem li ngun vui cho tôi.

C̣n vic thi bếp la và Dch cân kinh 2 nhp tôi vn tp đu đn. Tôi mun tp trung vào Bàng quang trước, ví nó gây phin toái. C̣n áp huyết, tôi thy đang n đnh. Bnh suyn th́ vn nm im không tr li. Tôi có mt thc mc xin anh ch dn. Đó là khi tp khí công, nht là nhng đng tác đng tn, người tôi nóng lên rt nhanh và khp ḿnh nóng ran, li c̣n có nhng ǵ như kim châm vào da ḿnh, trên khp ḿnh. Tôi tp vào ban đêm lúc tri khá lnh. Vào mùa đông, đôi khi tôi cũng thy như thế. Khi tp các đng tác đng tn ngũ hành, tôi thy nó nhiu hơn, trong mt thi gian trong nhiu phútrt khó chu. Xin anh cho biết làm thế nào đ hết được ? Cám ơn anh rt nhiu.

 TTĐc (T nước Úc, mit dưới)

 Thân gi anh Đc,

 Anh tp khí công thy người nóng, da nga như kim châm, là du hiu tt. Tôi đưa mt thí d cho anh d hiu. Bàn tay anh cm mt cc nước đá, sau 5 phút b ra, anh cm thy bàn tay tê di mt cm giác, nhưng sau 5-10 phút, máu lnh bàn tay tan dn và lưu thông được, lúc đó bàn tay anh m dn và anh cm thy nga như kim châm, mt lúc sau mi mt cm giác đó.

Trong cơ th ca anh cũng vy, cơ th ca anh thuc chng hàn, khi anh tp khí công làm cơ th tăng nhit t bên trong, khi tp có kết qu, nhit bên trong lan dn ra ngoài da.

Mt da là băi chiến trường gia phn nóng bên trong và phn lnh bên ngoài do thi tiết khí hu, to nên phn ng nga ging như bàn tay cm cc nước đá.

Nó s hết, khi chính khí (nhit) bên trong đy được tà khí (hàn) bên ngoài, đ xut thành m hôi, lúc đó sc đ kháng ca cơ th đ mnh đ pḥng chng bnh tt do thi tiết xâm nhp, và sau này, khi anh ch cn đng tn ngũ hành 3-5 phút là người nóng xut m hôi ngay.

Công dng ca đng tn ngũ hành làm cho ha khí tp trung ti bàng quang làm m bàng quang s kim soát được van tiu.

Trong đông y, Kinh Bàng quang và Kinh Phế được gi là v khí. Cho nên bài tp v tay 4 nhp, và bài đng tn ngũ hành giúp cho khí bo v cơ th chng bnh tt bên ngoài rt hu hiu và tăng cường chc năng ca h thng min nhim bên trong, nên 3 chng bnh ca anh như suyn, tiu đường và áp huyết s hết, và sau này không b d ng hay cm cúm mi khi thi tiết thay đi na.

Chúc anh tp có kết qu tt. Xin anh in bài phương pháp thi đèn cy làm h áp huyết đ ph biến cho mi người trong cng đng ( chùa hay nh th), hoc anh có th tp hp thành nhóm và hướng dn cho h tp khí công trong cng đng, s có li cho ḿnh không th lười tp được, lúc đó sc khe ca anh càng ngày càng khe không bnh tt, và c̣n đem li nim vui cho người khác. Đ đc Ngc

Kính gi anh Đ đc Ngc

Cám ơn anh đă gii thích tường tn, đ tôi không lo, không thc mc na. Khi người tôi như có kim châm, tôi s ḿnh tp không đúng, s Tẩu Ha Nhp Ma như nghe nói trong truyn kiếm hip.

Xin tŕnh by đ anh rơ : My hôm nay, s trên ca áp huyết ca tôi xung thy rơ, c̣n s dưới không thay đi bao nhiêu. Tuy nhiên khi đo liên tc khong 4-5 ln, tôi thy áp huyết không đu, có khi cao lên chút ít, thí d ; 118, 122, 134, 124, 122. Như thế s nào đúng nht ? Hay tôi ly trung b́nh cng ? Xin anh cho biết. Mt thc mc na là sau khi tp khí công (không thi bếp la na), tôi đo ngay th́ thy huyết áp hơi cao chút ít, trên 130.. Sau đó đo li th́ thy xung dưới 120.Xin anh cho biết s nào đáng tin hơn.

Trn thế Đc (t x Căng gu ru)

Thân gi Anh Đc

 Áp huyết thay đi là do biến đi khí mi lúc mi khác nhau, nguyên nhân hơi th chưa đu. Nhng ln đo khác nhau đng lo, và không nên chú ư đến s đo nào đúng nht, mà ch cn biết rng áp huyết ca ḿnh lúc nào cũng nm trong mc an toàn, dưới 140/90mmHg là không s b tai biến mch máu năo. Nếu lúc nào cũng gi được mc dưới 130 tr xung như thi thanh niên trai tr là lư tưởng nht.

 Đ đc Ngc

Kính anh Đ đc Ngc

 T ba hôm nay, s trên ca áp huyết ca tôi lúc nào cũng khong trên 120, tuy có mt hai ln 134-135, riêng sang hôm qua và nay dưới 120 trước khi tp thi bếp la.

  C̣n s dưới, hôm qua trên 80, nhưng hôm qua và hôm nay khong trên 70 và trên 60. Tôi nghĩ, loài người nên đi cách th th́ hơn.

 Tôi vn tp trung nhiu đng tác tt cho bàng quang. Tôi vn không ung Ditropan t my hôm nay. Tri lnh, nên tôi có đi tiu nhiu hơn (Cách nhau 2 gi, trước kia cũng lnh như thế này, tôi phi đi cách nhau 1 gi) nhưng vn kim soát được. Ban đêm tôi ng ngon hơn trước, có l v́ thế mà dy đi tiu ch 1 ln lúc gn sáng. Tôi đang chú ư đến đng ngũ hành tn và vn khí ngũ hành, v́ hai đng tác này đ̣i hi bp đùi phi khe đ đng lâu không mi. Có ln tôi mun đi tiu, tôi đng ngũ hành tn thay v́ đi tiu, th́ kết quả rt tt : Tôi không mun đi tiu na.

Cám ơn anh. Nhng li gii thích ca anh làm tôi yên tâm. Xin tŕnh by nhng điu tôi đ tri qua đ nh anh hướng dn.

Cám ơn anh rt nhiu.

 TTĐc (t mit dưới)

http://www.saigonba o.com/news- room-chdc/ vietnam-ville. htm

Tt máy đo, lp li cách th như trên mt ln na ri đo li, áp huyết s xung tiếp ( thí d 140/90mmHg). Tt máy đo, lp li ln th ba, áp huyết s xung đến mc lư tưởng ca người không b bnh ( thí d 120/80mmHg).