Tai biến mạch máu năo Chỉ với một cây kim,

                            ta có thể  cứu được mạng người

 

Irene Liu

(Lang Vườn trích dịch)

Kính thưa quí vị, có thể quí vị đă có đọc những ḍng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổ biến rộng răi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-Tế săn sóc.

Chỉ cần một ống tim thuốc (loại dùng xong rồi phế thải, bằng nhựa), hoặc một cây kim may là chúng ta có thể cứu mạng một bệnh nhân đang bị chứng tai biến mạch máu năo (stroke). Việc cứu chữa thật đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng và hữu hiêu. Chúng ta chỉ cần một phút để đọc tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quả là những hướng dẫn tuyệt vời.

Xin quí vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, v́ biết đâu, một ngày nào đó quí vị sẽ dùng đến để cứu sống mạng người.

Cô Irene Liu kể chuyện: “Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó v́ Ông là bệnh nhân của bệnh tai biếng mạch máu năo. Ước chi tôi biết được thủ thuật này từ trước. Khi tai biếng mạch máu năo xảy ra, tất cả những tia huyết quản nhỏ trong năo bộ sẽ từ từ vỡ ra sau đó.”

Khi có bnh nhân b tai biếng mch máu năo, chúng ta phi gi b́nh tĩnh, đng cun quít. Điu quan trng nht là ĐNG BAO GI DI CHUYN NN NHÂN, bt kỳ là h đang b nn đu

V́ nếu nn nhân b di chuyn, các tia huyết qun trong năo b s v r. T t giúp bnh nhân ngi thng dy, và chúng ta có th bt đu công vic “rút máu.”

Nếu quí v có sn mt ng tiêm thuc, th́ tt nht, nếu không th́ mt cây kim may, hay mt cây kim gúc, cũng có th giúp chúng ta được.

1- Trước hết chúng ta hăy hơ nóng kim bng la(bt la, đèn nến) đ sát trùng, ri dùng kim đ chích trên mười đu ngón tay.

2- Chúng ta không cn t́m mt huyt đc bit nào c, ch cn chích vào đu ngón tay, cách móng tay đ mt ly(milimetre).

3- Chích kim vào cho đến khi có máu r r

4- Nếu máu không chy, nên nn đu ngón tay cho đến khi thy máu nh git.

5- Khi máu đă chy t c mười đu ngón tay, th́ ch vài phút, bnh nhân s tnh dy.

6- Nếu mm bnh nhân b méo, th́ chúng ta phi nm hai (l) tai ca bnh nhân kéo mnh, cho đến khi hai tai đu ng màu đ.

7- Châm vào dái tai (ear lobe) hai mũi môi bên cho đến khi máu nh git t mi dái tai. Sau vài phút, bnh nhân s tnh li. Chúng ta hăy kiên tâm ch cho đến khi bnh nhân hoàn toàn hi tnh và không có mt triu chng nào khác thường mi mang bnh nhân đến bnh vin.

V́ nếu nn nhân được chuyên ch vào bnh vin sm hơn. Có th nhng dn sóc ca xe cu thương s làm cho các mao qun (capillaries) trong năo b bi v ra. Nếu sau khi đó mà h c̣n có th đi đng được, th́ đúng là do phúc đc ca T Tiên h.

Cô Liu nói tiếp: “Tôi hc cách cu cha qua cách làm xut huyết này t mt Đông Y tên Hà Bo Đnh (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi c̣n có cơ hi áp dng phương pháp này na. V́ thế nên tôi khng đnh là phương pháp hu hiu 100%. Năm 1979, tôi đang dy ti Đi Hc Fung-Gaap ti Đài Trung. Mt bui trưa n, tôi đang ging bài trong lp, th́ mt Giáo Sư khác chy s vào lp hc ca tôi, va th va nói ‘Cô Liu, đến gp dùm, ông Giám S ca chúng ta đang b tai biến mch máu năo’

Tôi chy lên lu 3 ngay tc th́ và thy ông Giám S ca chúng tôi là Trn Phúc Tiên, mt mày nht nht, tiếng nói ngng nghu, và mm th́ méo xch qua mt bên, Ông hi đ tt c nhng triu chng ca mt người đang b tai biến mch máu năo. Tôi bo mt người sinh viên đang thc tp ti Đi Hc, đến Dược pḥng bên ngoài mua cho tôi mt ng tiêm, và dùng kim tiêm đ châm đu mười ngón tay ca ông Trn, cho đến khi mi đu ngón tay có mt git máu c ht đu. Sau vài phút, mt ông Trn đă nhun sc tr li, và mt ông cũng đă bt đu có thn. Nhưng mm ông th́ vn méo, nên tôi kéo hai tai ông cho đến khi hai tai đu đ v́ máu đng, ri châm vào mi bên dái tai hai mũi đ hai git máu tươm ra.

Khi hai git máu hai bên dái tai được r ra, mt phép l đă xy ra. Ch ni trong ṿng t 3 đến 5 phút, mm ông ta đă t t tr li h́nh dng nguyên thy, và tiếng nói ca ông cũng tr li b́nh thường. Chúng tôi đ ông ngh ngơi mt lúc, ri rót cho ông mt tách nước trà nóng ri đưa ông đi đến bnh vin Ngy Hoa gn đó. Ông ngh ngơi ti bnh vin mt đêm, ri hôm sau li tr v nhim s làm vic. Sau đó mi vic đu b́nh thường. Ông không có triu chng nào nguy hi sau đó. Trái li các nn nhân ca bnh tai biến mch máu năo thường khó tr li b́nh thường, v́ các tia máu trong năo b b v trong khi xe cu thương di chuyn h đến bnh vin. Kết qu là không th làm cho h văn hi li trng thái cũ.”

Theo các thng kê, th́ hin nay, bnh tai biến mch máu năo là nguyên nhân giết chết người ta hàng th nh́. Nhng người may mn th́ có th sng c̣n, nhưng phi mang tt nguyn sut

đi. Đó là mt tai ha khng khiếp có th xy đến cho mt cá nhân. Nếu chúng ta có th ghi nh phương pháp cho xut huyết trên đây, đ có th giúp đ nhng nn nhân ca căn bnh quái ác này, đ áp dng tc thi trên nn nhân, th́ ch trong mt thi gian ngn, bnh nhân s tnh li và được phc hi 100%.

Chúng tôi hy vng là quí v có th ph biến tài liu này đ bnh tai biến mch máu năo không c̣n là mt căn bnh giết người như hin nay na.

NGUYÊN NHÂN VÀ NHNG ĐIU KIN DN ĐN TBMMN

1- Nguyên nhân:

- Nhng người b cao huyết áp.

- Xơ va đng mch: Thường nhng người béo mp, nhng người nghin bia, rượu, hút thuc lá...

- Nhng người b các bnh v tim, mch (hp, h van tim, van đng mch ch, đng mch phi...)

2- Điu kin (c̣n gi là nguyên nhân tc thi đ TBMMN d xy ra)

- T́nh trng thn kinh căng thng (tc gin, lo âu, bun vui quá đ...)

- Say bia, say rượu, say thuc lá.

- Nhim lnh đt ngt (khi tm, b gió lùa).

NHNG DU HIU BÁO TRƯỚC KHI B TBMMN

- Nhc đu: Đây là du hiu thường có nht, hay xut hin v đêm, nhc na đu (thường bên s b tn thương). Cơn nhc đu có th thoáng qua hoc kéo dài.

- Chóng mt, ù tai, bun nôn, nhiu khi b xung huyết vùng mt (bm tím).

- Ri lon ngôn ng: Nói khó, nói ngng, không hiu li.

- Tê b́ hoc d cm na người (bên s b lit).

- Thoáng mt ư thc, thoáng quên, thoáng điếc, thoáng ngt.

Tt c nhng du hiu trên có th ch thoáng qua ri mt cho nên người bnh không lưu ư. Nhưng có khi ngay sau đó người bnh rơi vào t́nh trng TBMMN (hôn mê).

NHNG TRIU CHNG CA TBMMN

1- Nếu nng:

T nhiên bnh nhân b sây sm mt mày ri ngă vt ra, mê man bt tnh, th kḥ khè. Lit na người, a đái dm d. Nhng trường hp này rt nng, d dn đến t vong sau ít gi.

2- Nếu nh:

Bnh nhân cm thy nói khó, tê b́ na người, tay chân khó vn đng và dn dn không th ch đng được na, t́nh trng tinh thn vn c̣n tnh táo. Bnh có th dng đây ri phc hi dn dn. Song nhiu khi tr thành nng như trên.

Bài sưu tầm do Thầy Trần Trọng Toàn (Vi Sinh) sưu tầm.