K ăn cua chết

 

Trong cơ th cua có cha nhiu thành phn hóa hc mang tên histidine (có công thc phân t C3H3N2CH2 (NH2)CO2H).

Cua sau khi b chết, các loi vi khun lin phn thc rt mnh trong cơ th cua, khiến histidine nhanh chóng chuyn hóa thành histamine (công thc phân t C3H3N2H4 NH2) gây đc đi vi cơ th người.

Đc bit là cua chết càng lâu th́ lượng histamine sinh ra càng nhiu, khi ta ăn vào càng d b ng đc. Bi vy, mt khi cua đă chết (dù là cua b to rt đt) phi kiên quyết loi b, không tiếc r!

2. K ăn cua đă luc, nu chín nhưng đ đă lâu

Tht cua đ lâu rt d b ôi thiu, ô nhim do vi khun xâm nhp v́ vy, vi cua nên chế biến đến đâu ăn hết đến đó.

Nếu thc s xài không hết, phn dư nên bo qun trong t lnh, hoc đ nơi thoáng đăng, sch s, và nên nh trước khi ăn phi đun nu li tht k.

3. K ăn cua sng

Bi trong tht cua sng có cha nang trùng “lungfluke” (trùng hút máu phi, c̣n gi là đa phi), nếu không qua kh trùng tiêu đc nhit đ cao mà ăn sng ăn tái kiu “gi cua” s rt d mc bnh “đa phi”.

Loi lungfluke kư sinh trong phi, không nhng kích thích hoc phá hoi các t chc phi, dn ti ho, khc ra máu, mà c̣n có th xâm nhp lên năo, dn ti chng co git, thm chí gây bi lit.

Nếu lungfluke xâm nhp các khí quan như mt, thn, gan, tim, ty sng vv…, c̣n dn ti các hu qu nghiêm trng hơn. Bi vy cua phi nu tht chín mi được ăn, phi qua đun sôi ti thiu 20-30 phút.

4. Không ăn “bng hoi” (d dy) ca cua

Bi trong có cha nhiu loài vi khun gây bnh và tp cht có đc.

5. Người b d ng phi hết sc cn trng khi ăn cua

6. Tuyt đi không ăn cua kèm qu hng

Bi cht tannin cha trong qu hng s kết hp vi cht protein trong tht cua, s gây nên các triu chng như lm ging, nôn ói, đau bng, tiêu chy vv…

7. Người tỳ v hư hàn không nên ăn cua

Cua tính hàn, d gây đau bng, tiêu chy. Bi vy, vi người tỳ v hư hàn không nên ăn nhiu cua, nếu ăn mà xut hin các triu chng trên, có th dùng bài thuc tía tô (15g) phi hp vi sinh khương (gng tươi) 5-6 lát, đ nước ninh k, ung nóng m s “cm” ngay.

8. Vi người đang mc các chng bnh như si mt, viêm túi mt, viêm d dy mn tính, viêm loét hành tá tràng, viêm gan không nên ăn cua.

9. Vi người bnh tim (đng mch vành), cao huyết áp, xơ va đng mch, m máu cao… k ăn gch cua, v́ trong gch cua có hàm lượng cholesterol cc cao, ăn vào s làm bnh càng trm trng.

10. Vi người mc chng thương phong (cm cúm), phát st, đau d dy… cũng kiêng ăn cua.