Mẹo cha bnh bng hành tây

 

Vào mùa lnh, bn hay b tc mũi, khó th do cm cúm. Có th khc phc bng cách ct mt lát nh hành tây ri ngi thường xuyên, hoc đưa vào mũi.

Hành tây rt giàu selen (rt tt cho da, móng và tóc), và quexetin (giúp chng ôxy hoá rt mnh). Hai cht này kết hp giúp kh các gc t do, nguyên nhân gây lăo hóa. Ngoài ra, hành tây cũng rt giàu kali, vitamin C.

Hành tây giúp h huyết áp, làm vng bn thành mch, giúp ngăn nga xut huyết năo. Loi c này cha cht kháng sinh phytonxit nên có tác dng cha ho, tr đm. Hành tây cũng có ích cho người mt ng, tiêu hóa kém.

Khi dùng ngoài, hành tây có th tr áp xe, chín mé, mn nht, mn cóc. Nó cũng được khng đnh là mt loi viagra t nhiên hiu qu. Sau đây là mt s mo nh cha bnh t loài rau này:

Tiêu chy: V la hành tây 1 nm, đun nước ung trong ngày.

Gii cm: Hành tây ct nh cho vào nu chín, ung lúc c̣n nóng, hoc cho vào cháo ăn nóng, giúp m hôi và gii nhit nhanh.

Đui mui, cha khó ng: Đt mt vài lát hành thái nh bên cnh khi ng.

Hành tây và các "h hàng" ca nó như ti, ti tây và h tây rt giàu hp cht phytonutrient, tuy có tác dng bo v tim nhưng li gây hi cho d dày. V́ vy, nhng người mc bnh d dày cn nu chín đ kh hp cht này.

ST