Mt phương thuc huyn diu : hn hp ti, dm

                                   và mt ong

Các bác sĩ  hàng đu đă phát hin là s kết hp ti(garlic), dm(vinegar) và mt ong(honey) cho ta mt liu thuc kỳ diu có th cha được mi bnh tt t  ung thư ti viêm khp. Nhiu nghiên cu đáng chú ư ti các đi hc ni tiếng trên thế gii đă chng t là bài thuc đơn gin và r  tin này là mt phương thc siêu đng đ cha tr hu như mi tai ách. Các chuyên gia đă kim chng là b ba ti - dm- mt ong có th “quét sch””các  bnh thông thường ln c các bnh hiếm xy ra . Nhng bnh đă được cha thành công gm có bnh Alzheimer, viêm khp, cao huyết áp, vài loi ung thư, cholesterol cao, cm lnh, cúm, đy hơi, chm tiêu, nhc đu, tim mch, trĩ, vô sinh và bt lc, đau răng, mp ph́, loét và nhiu bnh khác na,

Trong mt nghiên cu v viêm khp, bác sĩ Angus Peters thuc Đi hc Edinburg đă t́m thy là ung đu đn mi ngày dm trn vi mt ong làm gim ti 90 phn trăm các đau đn.

Theo bác sĩ Raymond Fish thuc Trung tâm ni tiếng Obesity Research Center  (London) th́ mt liu lượng ti và dm ung mi ngày có tác dng hy dit cht béo và gim kư rt mnh.

Tp chí Y hc The Lancet ca Anh đă báo cáo là mc cholesterol gim trung b́nh t 231.4 xung 224.4 sau khi các người t́nh nguyn ăn  50 gram ti và 4 ounce bơ Điu này chng t là tác dng nguy hi ca các thc ăn nhiu cht béo có th được hoá gii bng cách thêm ti vào chế đ ăn ung.

Mt nghiên cu trên 261 bnh nhân thành niên thc hin bi  German Association of General Practitioners cho thy là các nhân t v mc cholesterol và triglyceride trong huyết thanh, có liên h vi rũi ro b bnh tim, gim mt cách đáng k nếu thêm ti đu đn vào thc chế.

Các  nghiên cu ti Housing’s MD Anderson Cancer Institute Houston, Đi hc Pennsylvalnia State University và GCLA  đă cũng c các bng chng trước đây cho rng mt s cht có trong t c ch được các tác nhân gây ung thư vú, kết tràng, thc qun và da. Trung tâm Ung thư Quc gia (NCI) đă  phát hin trong mt nghiên cu trên 1,000 ngui là ăn nhiu ti  làm gim rũi ro ung thư d dày. Theo giáo sư Etik Block thuc Đi hc State University of New York, Albany th́ ti phóng thích được ít nht 100 hp cht sn xut ra sulfur, tt c đu có tim  năng y dược cao.

Không c̣n  có th nghi ng  là liu thuc kỳ diu ti, dm và mt ong có th  kéo dài tui th cũa chúng ta nh kh năng bo vê cơ th chng li nhiu tác nhân giết ngườ

 Bác sĩ Hen Lee Tsao đă viết trên tp chí Trung hoa Journal of Natural Medicine như sau“ “Các bnh nhân khi ung hn hp huyn diu này trước bũa ăn sáng đu thy huyết áp và mc  cholesterol gim đáng k sau chưa đy mt tuân l “,

Nhà dinh dưỡng hc người Ư  Emilio Steffani cho biết thêm” Sau nhiu năm kim tra mt các khoa hc, các chuyên gia trên khp thế gii đă xác nhn là hn hp ti, dm và mt ong là mt liu thuc huyn diu ca Thiên nhiên

 Bác sĩ Jack Soltanoff, chuyên gia dinh dưỡng ti New York, đă  ca ngi các li ích ca dm táo apple cider vinegar. Ông nói “ C ba nguyên liu công hiu trên đu sn có mi nơi  và nếu dùng mi ngày ch tn vài pennies  thế mà chng hiu ti sao li không được  s dng rng răi hơn” Ông đă ghi nhn nhiu thành qu tt đp trong s các bnh nhân viêm khp ca ông.  Ông nói “ Tôi đă chng kiến nhiu bnh nhân viêm khp khi ung đă  cm thy d chu ngay. Ch trong vài tun l phn ln các bnh nhân b v́êm khp hành h đă có th hot đng  b́nh thường “

Bác sĩ Tsao ca tng hết ḿnh s hiu nghim cũa mt ong.  Mât ong được miêu t là mt thc phm hoàn ho , cha ít nht 31 ch t dinh dưỡng, 13 khoáng cht, các thành phn cu to ca 9 vitamin, 6 acid và 4 enzym then cht, Nhng bnh nhân ung hàng ngày hn hp dm và mt ong trông tráng kin hơn,  không bao gi bi cm lnh và b  bnh nhim khun, và nói chung h kho mnh hơn nhng người khác. Như vy vic liu thuc linh nghiêm này có th kéo dài tui th bng cách bo v chúng ta chng li các tác nhn git người  là mt vn đ không c̣n phi bàn căi.

Mt ong không nhng giúp cho liu thuc d ung hơn nh v ngt cũa nó mà c̣n giúo cơ th có kh năng hp thu các dược tính cũa nhng nguyên liu trong thuc. Ti là môt kho dư tr vitamin và khoáng cht, nhưng điu làm các nhà khoa hc hng khi nht là trong ti có cht allicin, mt enzyme (amino acid) có tácdng kích thích h min dch   

Cách pha chế liu thuc ti, dm và mt ong

Trong mt bát trn đu mt cup dm cider vinegar , mt cup mt ong và  tám c ti đă xt nh. Cho tr c vào trong máy xay ri xay vi vn t c cao trong 60 giây . Đ hn hơp v ào trong môt hũ ,. đy kín và đ trong t lnh ít nht 5 ngày.

 Liu lượng b́nh thung là 2 mung  nh hn hp trên đây trong môt cc nước hay nuc trái cây (nuc nho hay cam là tt nht), ung trước ba ăn sáng. Có th ung thêm mt ly na vào bui chiu ti.