Uống aspirin vào bui ti

 

Nếu bn ung aspirin hoc baby aspirin (81mg) mi ngày mt viên th́ nên ung vào bui ti. Lư do là v́ aspirin có “bán sinh” (half life) là 24 tiếng. Thế mà phn ln các cơn đau tim thường xy ra vào sáng sm nên vào lúc đó aspirin có tác dng mnh nht trong cơ th..

Đ pḥng h cơn đau tim xy ra, bn nên đ sn aspirin hc t đu giường. Aspirin tr được rt lâu… đ lâu ngi mùi như dm.

Nên biết là khi cơn đau tim xy ra th́ có các triu chng như sau: đau bên cánh tay trái, đau nhiu nơi cm, bun nôn và ra nhiu m hôi. Cũng có th đau tcngc. Phn đông (60%) người lên cơn đau tim vào lúc đang ng ri ”đi luôn”. C̣n nếu không cơn đau s làm người bnh tnh gic. Trong trường hp này phi ung ngay 2 viên aspirin vi mt chút nước, Ssu đó gi 911 ri gi cho li xóm hay người thân gn cho h biết là “lên cơn đau tim và đă ung aspirin”. Trong khi ch đi cp cu hăy ngi ra ghế hay sô-fa, nh đng có nm.