CÁCH NH̀N TRONG SỰ THA THỨ

 

“Thưa sư phụ, con đau khổ v́ cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hại… Con phải làm sao đây?”
“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ.”
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đă tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong!”
Sư phụ lắc đầu: “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết ḷng ra thương yêu họ.” Người đệ tử găi đầu: “Tha thứ thôi cũng đă quá khó, lại phải thương họ th́… Thôi được, con sẽ làm.”
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đă làm được việc thương những người mà trước đây đă từng đối xử tệ bạc với ḿnh.
Sư phụ gật gù, bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai tṛ đó th́ con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy.”
Lần sau, người đệ tử hớn hở thưa rằng ḿnh đă ghi ơn hết mọi người v́ nhờ họ mà anh đă học được sự tha thứ. Sư phụ cười: “Vậy th́ con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đă đóng đúng vai tṛ của họ chứ họ có lầm lỗi ǵ mà con tha thứ hay không tha thứ.”