Giữa người với người

 

Cô bn gái ca tôi,

Tháng Năm Orange County, trên mt vài hàng cây bên đường đă thy thp thoáng nhng cánh hoa phượng tím. Thay đi ca thiên nhiên là mt bng chng v biến chuyn ca thi gian khiến tôi nhn ra là càng v già, tôi càng thy thi gian đi “quá tc đ” và không có cách nào “pht” đ bt nó đi chm li. Tuy nhiên, nh có bn đc thư, dù có trôi theo ḍng đi nhanh hay chm, tôi vn có th tiếp tc ghi li nhng điu xy ra trong cái đi sng thường ca chúng ta đ gi đến bn, như hôm nay nói mt chút v chuyn gia con người đi vi nhau.

Tôi mun k li mt thí d ca ḿnh v mi liên h vi người trong gia đ́nh đ bn thy chuyn người vi người xy ra trong nhiu t́nh hung khác nhau. Khi vượt biên, ba bà ch tôi nghĩ rng có bà d́ là tôi trên ghe th́ an tâm hơn nên rt tin tưởng đ gi gm ba thng con trai tui v thành niên theo chuyến đi đó. Không mt ai trong chúng tôi, người li và k ra đi, đoán biết được chuyn ǵ s xy ra trên chuyến hành tŕnh ca nhng người vượt bin c. Băo táp đă ly đi mt mt đa cháu ca tôi, ngay trong ngày th hai lênh đênh trên cái đi dương mênh mông và hăi hùng y. Cho đến bây gi tôi vn mang trong ḷng mt ni ân hn v́ không bo v được cháu ḿnh, cho dù lúc đó, tôi chng làm ǵ được v́ trên đôi tay ră ri và cái thân th yếu đui ca tôi là mt đa con mi có 2 tui. Qua đến M, con c̣n nh, bươn chi làm ăn nên chng lo ǵ được cho các cháu, dù mt trong hai đa c̣n li, sng chung vi tôi vài ba năm sau đó. Bây gi đă 25 năm qua, my đa cháu v thành niên y đă tr thành các người đàn ông 40 tui. Ri trong mt dp hp mt gia đ́nh, thng cháu bng nhiên đến gn cm tay hi tôi: “Sao hi đó d́ T. bun kh và không h tâm s vi con mà ch k l vi thng H. (đa cháu trai kia) thôi vy?” Nó lp đi lp li câu hi đó nhiu ln khiến tôi ngc nhiên và xúc đng v́ không ng ḿnh đă vô t́nh vi mt người thân ca ḿnh mà không h hay biết. Tôi nghĩ li vic thiếu thn t́nh cm ca cái đa tr v thành niên, lúc by gi b dt ra khi gia đ́nh êm m Vit Nam ca nó đ đến sng mt x s xa l. Nó không có m bên cnh đ thương yêu, săn sóc nên có l đă trông ch tôi cái t́nh m và s gn gũi mà nó thiếu vng. Nó ôm p cái suy nghĩ y và hơn 20 năm sau mi th l vi tôi. Bn chc hn cũng gp mt trường hp nào đó rt nh, mà ai ng tht quan trng, đi vi mt người thân nào đó như tôi và thng cháu, trong mi liên h gia con người vi nhau.

Công vic ca tôi hin nay giúp tôi có cơ hi đến gn và hiu thêm v đi sng ca người Vit Nam, nht là nhng người cao niên Qun Cam. Tôi không ng có rt nhiu người ln tui trong cng đng chúng ta đang sng rt cô đơn, hoc có con cái, nhưng ti nh đi làm ăn xa, ít khi v thăm viếng. Có người không th chung được vi con dâu, con r v́ nhiu lư do, nên phi sng mt ḿnh rt cô đơn. Nhng dch v giúp đ và h tr người già trên đt M th́ rt nhiu, nhưng các cơ quan và t chc h tr người già trong cng đng Vit Nam th́ tôi nhn thy c̣n rt thiếu. Có mt s nhóm người đến gn người cao niên không phi đ đem đến t́nh thương và s giúp đ tht s bng tm ḷng mà ch đ lm dng h và mưu cu li lc riêng cho ḿnh mà thôi. Người Vit Nam ḿnh hănh din v s thành công, v s giàu sang, v hc vn nhưng v mt đi x vi người cao niên, hay vi nhng người đng hương th́ tôi nhn thy đây là mt vn đ rt cn được xét li.

Do công vic, tôi gp được các v cao niên và đă nghe li than th và tâm s ca mt vài c v vic b nhân viên hay mt s người cung cp dch v y tế la mng v́ s chm chp hay thiếu hiu biết ca h. Có c b mng ch biết chy nước mt v́ ti thân và không biết khiếu ni vi ai nên k l vi tôi?! C̣n mt s người đng hương Vit Nam kém Anh ng th́ k chuyn b nhân viên nhà hàng, văn pḥng bác sĩ, người cung cp dch v xă hi đi x lnh nht và khinh thường mà không biết than phin vi ai, h cũng viết thơ chia s kinh nghim không đp này vi tôi?!

Ngoài ra, tôi cũng mun viết mt chút v t́nh bn gia nhng người đă tng sng chết có nhau hàng bao nhiêu năm. Càng v già có l chúng ta li càng có ít bn thân hơn, bi v́ ai ny trước hay sau đu “ci hc v tri” c. C̣n sng ngày nào th́ xin hăy thương yêu và tha th cho nhau ch đng sân si mà gin hn, bt b nhau nhng điu nh nht.

Tôi biết ḿnh chng là người tt đp hay có quyn hành ǵ đ có th thay đi cách cư x gia con người vi nhau, v́ ngay chính ḿnh cũng đă vp phi lm li như đă vô t́nh vi đa cháu ca ḿnh. Thế nhưng, lá thư ca tôi hôm nay là đ nhc nh chính tôi và bn rng hăy nh và cư x vi nhau t tế, t vic nh đến vic ln, đ cho lương tâm ḿnh không cn rt. Hy vng mt ngày kia được thanh thn ra đi nh đă sng và trân trng mi liên h gia người vi người.

Hn bn thư sau nhé. ( Yến Tuyết)