Bí quyết mua xăng

 

Không ai hc được ch ng. Có nhng s tht mà không ai nghĩ ti.

1. Nên đ xăng vào sáng sm

Xăng gin n hay teo, co li tùy nhit đ. Sut mt đêm lnh lo xăng co li, teo li, gim th tích. Lúc nhit đ mc b́nh thường đi vi du xăng, mt gallon mi tht s là mt gallon. Lúc nóng nht trong ngày, khi ta tr tin 10 gallons nhưng thc s ta ch nhn được t 10 x 0.91 = 9.1 gallons đến 10 x 9.3 = 9.3 gallons mà thôi, phn c̣n li ch là hơi xăng ch không phi là xăng.

Mun kim chng điu này, khi trà dư tu hu, xin quư v xáp li gn quư cu quân nhân, trước Tháng Tư Đen, phc v ngành quân nhu, chuyên trông coi my bn xăng, ngoi bng - fringe bnefits - v xăng du gin n như thế nào th́ hết thc mc ngay: tiếp nhn xăng thường mà li cp phát ra bng xăng gin n, s sai bit là mt con s đáng k đă phi làm cho nhiu người cp bc và chc v ln hơn phi o bế k đ có xăng mà ch v con (xăng cho công v th́ đă được cp phát theo giy t ri.)Thí d thùng xăng trong chiếc xe ca bn cha ti đa 20 gallons. Bui sáng khi tri lnh, lúc ṿi đ xăng t đng ngng, báo cho bn biết là đy ri, th́ trong thùng xăng ca bn có đúng 20 gallons.

Nhưng đến trưa tri nóng th́ li khác. Lúc ṿi đ xăng t đng ngng th́ trong thùng xăng ca bn ch có t 20 x 9.91 = 18.2 gallons đến 18.6 gallons mà thôi v́ bui sáng 20 gallons xăng chiếm đúng mt th tích 20 gallons, nhưng đến trưa nóng th́ 18.6 gallons xăng gin n ln ra và chiếm, choán mt th tích bng 20 gallons.

Đ rơ hơn, ta nên phân bit hai loi xăng:

Xăng thường là xăng trng thái không gin n và Xăng n tc tăng th tích v́ nhit đ và/hoc áp xut tăng cao. Ging nh bánh ḿ tây - French bread - khi c̣n trng thái cc bt ch nh bng ngón chân cái, nhưng khi nướng (nóng) lên th́ nó gin n to bng bp tay, lượng bt không tăng, ch có th tích ca bt tăng mà thôi.

Bui sáng ta tr tin mt gallon xăng th́ ta nhn được mt gallon xăng, nhưng bui trưa nóng ta cũng tr đ tin cho mt gallon xăng nhưng t́nh tht ta ch nhn được mt gallon xăng n ch không phi mt gallon thường ca xăng.

Mt gallon n = gallon thường x 91/100 = 0.91 gallon thường hoc = gallon thường x 93/100 = 0.93 gallon ta phi tra tin mà thôi.

2. Không nên đ xăng lúc xe bn đang bơm xăng vào bn cha ca cây xăng

Lúc xe bn, thường là loi 18 bánh, đ xăng vào bn cha ào ào, gia tăng áp xut trong bn cha xăng cùa trn xăng làm xăng gin n ra. Ch cn t 0.91 gallon thường hoc 0.93 gallon xăng thường là có th gin n đ tr thành mt gallon n. Tr tin theo gallon thường mà ch nhn được gallon n, ch bng t 0.91 đến 0.93 gallon phi tr tin th́ đau tht.

3. Bm cho xăng chy tht chm

Ṿi xăng co ba tc đ khác nhau. Sau khi cho cái ṿi xăng chui vào l đ xăng, ta thường kéo cn xăng lên sát trên cao, ri khoá nó li bng cái cht st. v thế này, xăng chy vào thùng xăng trong xe nhanh nht và đă làm cho ta b thit hi nht: xăng chy càng nhanh vào thùng xăng trong xe càng làm cho xăng gin n nhiu hơn, và xăng chui vào được trong thùng xăng xe ca bn là xăng đă n nhiu ra ch không phi là xăng thường, loi xăng ta pha tr tin.

Ṿi xăng nào cũng có ba nc. Ch kéo nh cn ca ṿi xăng lên nc th nht ri n ngay cht chn vào, cho xăng chy t t vào. Nếu kéo mnh tí na th́ nó nhy lên nc th hai, nhy lm. Kéo mnh quá th́ lên nc th ba là cái chc.

4. Chu khó ghé đ xăng khi c̣n 1/2 b́nh

Nếu đ cho thùng xăng trong xe tht cn ri mi đi đ xăng th́ cũng đă to cơ hi cho xăng mi đ vào gin n v́ phi rơi t trên cao xung và b nhiu áp xut – áp xut ca khong trng trong thùng xăng cn láng và áp xut cao làm cho xăng gin n th tích.

Khi xăng c̣n 1/2 th́ khong các t ṿi xăng xung ch xăng mi rơi vào gim đi và áp xut trong thùng xăng không nhiu bng khi xăng đă cn b́nh.

Nếu bn không đng ư v́ bo rng tiết kim đưọc bao nhiêu mà phi nhiêu khê như vy th́ tôi xin nhc bn câu: “Mt xu tiết kim là ḿnh đă làm ra được mt xu ri đó – a penny saved is a penny earned.”/.

Vũ Hà, Theo tài liu K ngh du ha (Cali Today News )