Cch kh mi cơm kht

 B mt cc than đ vo mt ci chn, cho vo ni cơm b kht, đy np li trong 10 pht. Nếu ch mi chm kht, bn ch cn b vo ni cơm vi cng hnh, đy np li vi pht. Bn c th ly mt t giy sch gi mt cc than ci đt ln trn mt ni cơm, đy np li trong t pht.

Dng cọng hnh ty cho vo nồi cơm bị kh khi cn nng, đậy nắp lại, mi kh chịu ny sẽ biến mất.

 

                                         Cch kh mi cơm ngui

 Cơm ngui d hp thế no cũng c mi do đ trước khi hp bn nn cho vo cơm mt t mui ăn.

 Cch cha cơm b sng

 Nếu trường hp ny xy ra, bn rưới vo cơm mt t rượu go v đ la nh mt lc, cơm s chn như thường.