Cch tẩy cc vết c phNếu c ph dnh trn hng lụa, bạn c thể tẩy bằng hai phương php sau:

- Dng nước cốt chanh xt mạnh, sau đ xả lại bằng nước l.

- Dng Alcool 90o c pha nước l ch, giặt.

Nếu c ph dnh trn cc loại vải dy như vải lm khăn bn hay lm khăn trải giường, cc bạn c thể dng nước Oxy (Eau Oxygne) để tẩy.

- Dng một t trng đỏ trứng g đnh tan trong một t nước ấm chi ln chỗ dơ. Sau đ, giặt lại bằng x bng v nước l.