Cng Dụng Ca Bia 

 

Bia khng ch l mn gii kht hoc l loi thc ung dnh ring cho cc "bm nhu" m cn gip cc b ni tr rt nhiu trong vic chế biến thc ăn. Dưới đy l mt vi cng dng, bn c th tham kho.

- Trước khi luc g, hy rưới mt cc bia ln, đ 10-15 pht mi luc, tht g s ngon mm.

- Trước khi cho du vo rn c, nn cho vo cho t bia, c rn s khng dnh cho, dy mi thơm.

- Đ ty mi tanh ca c đng lnh, trước khi chế biến, bn hy tm bia v đ chng 10 pht, sau đ ra sch.

- Khi nu tht, c c nhiu m, nn cho thm cht bia đ kh mi hi ca m.

- Khi om tht b, dng bia thay nước s lm tht thơm ngon đc bit, thi gian đun nu s rt ngn.

- Nếu lm bnh rn, cho cht bia vo bt nho k, bnh s gin, thơm ngon.

- Git qun o mu đen, nước cui cng ha vo mt t bia s lm cho qun o đen hơn.

- Cc loi chai đng bia, hy m np v đt trong phng nơi c mui, rui. Ngi thy mi bia, 2 loi cn trng ny s bay đi hết.

- Dng bia hm nng đ lau chi xoong ni bng nhm s kh được g xanh.

Suu Tam