Cng dụng của sauce Mayonnaise

 

Ngoi vic dng Mayonnaise trong ba ăn, bn c th dng chng đ lm đp v bo qun vt dng trong gia đnh na. Cng khm ph mt s mo vt vi Mayonnaise.

Lm đp da mt

Hy nh nhng thoa mayonnaise ln mt v đ yn trong vng 20 pht. Sau đ bn ra sch vi nước. Da mt bn được ci thin v mn mng hơn.

Chăm sc tc

Cho mt t mayonnaise ln tc v massage nh nhng khp c đu, s dng như bn dng du dưỡng tc vy. Sau đ, bn tc trong vi pht ri gi li bng du gi. Mayonnase s dưỡng tc v gip tc sng hơn.

  Sn phm dưỡng tc

C mt cch đ thot khi tnh trng tc kh xơ xc, d gy, m xn l massage tc tht k vi mayonnaise t chn tc ti ngn tc. Bước tiếp theo, bn qun gn tc v bao tc li bng nn bao tc hoc nylon bo qun thc phm.

Dng khăn tm đ lm m tc trong vng 10 pht s gip dưỡng cht thm su vo tc. Tiếp tc tc thm 10 pht na. Sau đ x sch tc vi du gi. Phương php tr liu ny p dng mi thng mt ln s gi cho tc bn lun mm v bng đp.

Lm sng bng l cy

Bn ch cn thoa mt t mayonnaise ln nhng chiếc l vi mt miếng khăn giy, chng s sng bng trong nhiu tun.

Lau chi phm đn piano

Nếu nhng phm đn piano ca bn dn chuyn sang mu vng,bn ch cn lau cc phm đ bng mt t mayonnaise vi mt miếng vi mm. bn đi trong vng vi pht ri lau li vi miếng vi m, phm đn s trng như mi.

Lm sch vết bt ch mu trn cc đ dng bng g

Đ lau sch vết bt ch mu m khng lm nh hưởng đến m ca cc vt dng bn hy thoa mt t mayonnaise ln vt dng ri đ yn vi pht. Sau đ bn lau bng khăn m.