M Tươi Ăn Dn

 

Phơi m tươi trn giy bo qua đm cho kh, hoc đ trn cho hay mi, vn la tht nh đ gip m mau kh ...

* Mun m ăn dn th cng m phi kh tht kh (kh quo) trước khi trng .

Nu nước si cho t mui vo .

Ch nước si ng c, b m vo, mi ln ch 1 vt thi, nếu trng nhiu th khng đ nng, m s ht hết nước tr nn nho nht .

Bỏ m vo nồi đếm one , one-thousand , two , 2 thousands , 3 , 3 thousands ,tức l nấu si chừng 3,4 seconds l đủ rồi .