Chuối Nướng

 

-Lột bỏ vỏ chuối rồi lấy tấm thớt nhỏ p cho tri chuối hơi dẹp một cht .
-Để trn lửa than nướng . Khi chuối gần vng ở 2 bn th lm một chn mở hnh c pha muối cho mặn mặn, bo bo, thơm thơm rồi chang ln tri chuối cn đang ở trn l .
-Khi chuối thật vng th tha thm một lớp mở hnh nửa .

Chuối cht c thể luộc cho chn, lột vỏ rồi chấm với mở hnh c pha muối rồi ăn để biết mn ăn sực sực, bi bi, bo bo, mặn mặn, thơm thơm của mi vị qu hương.

CP