Chuối xim nướng

 

Vt liu:

5 tri chui xim ln lt v

L chui, ct lm 5 miếng khong 3 inch ngang doc bng nhau. L chui ra sch lau kh, ri lt v chui ra qun l vo tri chui

Nướng chui trn la nh cho đến khi chui vng nu l được, tho l chui ra ri tiếp tc nướng chui cho vng đu. qu chui dưới mt miếng foil ri ta đ nh nh qu chui xung cho hơi dp

Chan nước ct da ln mt chui rc nh t đu phng v m rang ln mt

Cch lm:

Nước ct da:

2 cup nước ct da tuơi hay l 1 lon ct da Savoy

mung canh đường

1 mung canh bt năng

mung caf mui

nếu thch bt bn th thm chng 2 mung canh bt bn

Trn tt c cc gia v trn vo ci ni nh, n cho cn xung sn st, nếu thch bt bn th dng 1 xong nh khc nu bt bn cho vo lc nước cn ngui, nu si đu khong 20 pht l dược, dng ry vt ra cho vo ni ct da thm t đường na cho đm đ C người cn chy cht hnh l ct ht lu v chy vi du, mui rc trn mt chui na