Khoai Ḿ Bào Trn Da

 

-Khoai ḿ lt v, ra cho sch . Nếu c khoai ln quá th́ có th ct làm đôi theo chiu dài .

-Bt nước cho tht sôi, sp khoai ḿ vào xng hp .

-Pha mt chén nước đường cho tht ko (có đ vào chút mui) . C 10 phút th́ gi np xng ra cho hơi nước đóng trên np xng chy ra ngoài . Chang lên khoai ḿ vài mung nước đường .

-C 10 phút th́ làm như k trên cho đến khi khoai ḿ tht chín .

- tim th́ người ta dùng commercial mixer đ tán khoai ḿ .

Làm nhà ăn th́ ch cn ly ch khoai ḿ gia cho sch ri dùng cái vá hoc cái mung cng đ tán khoai ḿ cho nhuyn ra . Trn khoai ḿ vi da rám (không khô lm) no xác da hơi to .-Có th rc lên trên dĩa khoai ḿ 1 lp mui mè .