Waffle Lá Dứa

Vật liệu:

- 1/2 cup bột ḿ ( all purpose)
- 1/4 cup bột bắp
- 1/4 cup bột gạo
- 1/2 cup đường
- 1/4 tsp muối
- 1/2 tsp baking powder
- 1/4 tsp baking Soda
- 1/2 cup nước cốt dừa
- 1/3 cup nước lá dứa
- 1/4 cup sữa
- 2 Tbsp dầu
- 1 cái trứng
- 1 chút màu xanh
- 1/2 gói vani
Pha Bột:

- Ḷng trắng trứng đánh nổi, để riêng.
- Trộn tất cả những thứ c̣n lại cho mịn rồi mới cho ḷng trắng trứng vào, trộn đều..

Đổ Bánh:

- khuôn để nóng trước. Đổ bột lên đầy khuôn ( phải đầy, nhưng đừng tràn ra, th́ bánh mới có 2 mặt đẹp)