Xi L Dứa

 

Nguyn liu:

250g go nếp,10 l da (l nếp), 50g da no si, 20g vng (m), 30g đường.

Thc hin:

Go nếp v sch. L da ra sch, thi nh, đem xay vi t nước lc cho nhuyn.

Lược b xc ly nước, gi li mt bt nh, cn li đem ngm go nếp 8 - 10 tiếng. Sau đ đ xi cho chn mm.

Vng rang chn, gi gip. Xi chn ly ra, trn vo xi phn nước l da đ li vi da no si, vng rang v đường cho đu.

Dng nước đun si đ ngui đ xay l da v phn nước ny s được gi li đ trn xi, v thế khng nn dng nước l, v l da phi được ra tht sch.