MN ĂN CHAY 

                                                                                      

 
bullet  B Rợ Hầm Dừa
bullet  Bn Riu Chay
bullet  Bn Xo Chay
bullet  B Cuốn Chay
bullet  B Ba
bullet  Bn B Huế
bullet  C Ri Chay
bullet  Cch Lm M Căn
bullet  Cch Lm Tu Hũ
bullet  Canh Bn Chay
bullet  Canh Chua Chay
bullet  Chả C Chay
bullet  Chả C Chay Chin M
bullet  Chả Chay Khoai Mn
bullet  Chả Chay Sốt C, Nấm
bullet  Chả Chưng
bullet  Chả Cua Chay
bullet  Chả Gi Chay
bullet  Chả Khoai Ty Chin
bullet  Chả Lụa Chay
bullet  Chả Quế Chay
bullet  Chả Tm Chin
bullet  Cho Chay
bullet  C Chin Dn với Nước Mắm Gừng Chay
bullet  Đậu Hũ Ăn Chơi
bullet  Đậu Hũ Chin Dn Chay
bullet  Đậu Hủ Miếng v Đậu Hủ Đường
bullet  Đậu Hũ Ki Cuốn Nấm Hương
bullet  Đậu Hủ Lm Với Chanh Tươi

 

 
bullet  G Chin Dn
bullet  Gi Long Phụng
bullet  Gỏi Bưởi
bullet  Gỏi Dưa Chuột
bullet  Gỏi Ng Sen
bullet  Hủ Tiếu Nam Vang
bullet  Kiểm Chay
bullet  Kim Chi
bullet  Lẩu Chay
bullet  Lẩu Chua Cay Chay
bullet  Mắm Nm Chay
bullet  M Căn Kho Ngũ Vị Hương
bullet  M Căn Xo Sả Ớt
bullet  M Chay
bullet  M Xo Thập Cẩm
bullet  Nấm Rơm Xo Dầu Ho
bullet  Nấm Kho Tiu Chay
bullet  Nước Mắm Chay
bullet  Nước Mắm Me
bullet  Nước Tương Chua Ngọt
bullet  Phad Thi
bullet  Phở Bắc
bullet  Ruốc Xả Chay
bullet  Tm Chay
bullet  Tm Chay Cuốn M Chin
bullet  Tm Rim Chay
bullet  Tm Chin Dn Chay
bullet  Vịt Quay Chay
bullet  Vịt Quay Da Dn

 

 

                                                                                             

 

uestions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated 09/08/10