Cch Lm M Căn 1Vật liệu v cch lm:

Lc no QH cũng hay nhắm chừng v đ lm quen tay rồi nhưng cũng khng kh đu.
Pha nước muối lờ lợ, khoảng 1 tsp 1/4 cho 700 ml nước ấm cho khoảng 7 - 8 cups bột m.

Cho bột m vo 1 ci chậu xong cho nước muối vo nhồi từ từ cho đến khi bột dẻo v mịn. Nếu hơi nho th cho thm bột, nếu kh th 1 cht nước.

Hnh bột sau khi nhồi với nước muối đy: Cho cục bột ny vo trong 1 ti vải sau đ nhng ti vải vo thau nước hơi ấm v bắt đầu nhồi. Khi nước c mu đục th thay nước khc.

                                     

tiếp tục thay nước v nhồi cho đến khi thấy
nước cn 1 cht xu mu hơi đục thi, lấy
miếng bột ra khỏi bao vải v bắt đầu gi lại. Đy l dạn m căn nho nếu khng thch gi c thể rứt ra từng miếng nhỏ mang đi luột chn xong cho vo mn kho chay.

                        

Gi hơi chặt tay sau đ dng dy buột lại cho thật chặt. Cho vo nồi nước si luột khoảng 10 pht tnh từ lc nước si. Sau đ cho m căn chn vo thau nước lạnh để khỏi bị đen.


                    

Lấy m căn ra khỏi miếng vải v c thể x m căn để lm ra nhiều mn ăn chay.


Recipe của QU HƯƠNG

                                   M Căn 2


Bột VITAL WHEAT FLOUR lm m căn vừa dể lại vừa mềm thật l ngon
tiệm Local Market Produce như tiệm PCC Safeway cũng c bn nữa ---

nếu mua 4 gi l 1 package th n bớt thnh 5$/gi chớ khng th 5.19$/gi bột. lọai bột ny chỉ nhồi với nước m ấm lẹ lắm tch tắc - khng phải nhồi lu như bột m phải nhồi cho đến khi hết bột đục.

Sưu tầm recipe:
4 oz. bột Vital Wheat Gluten
1 tsp muối (c thể thm 1/2 tsp nữa nếu muốn)
1/8 tsp baking powder

2-1/2 nước ấm (nước lọc cho vo microwave 1 minute l vừa) -
{Theo kinh nghiệm lm th khng cần canh nước, cứ lấy nước ấm trong sink ra, cho từ từ vo bột, hơi tầm nước l bắt đầu nhồi được cho dnh lại. rồi thay nước ấm khc tiếp tục nhồi cho dnh vo nhau.}

Đổ nước ấm vo bột từ từ cho bột nở v săn lợn cợn lại. Rồi cho hết phần nước vo nhồi cho bột dnh vo nhau, khong 2-3 pht trong khi đ để nồi nước ln bếp cho si - bột dnh vo nhau, dch ra từng cục vừa theo , hay l chia lm 4 cục vo di di rồi cho vo nồi luộc 15 pht l chn - vớt ra cho vo nước lạnh ngập m căn để giữ trắng. Cứ việc ngm nước lạnh cho đến khi cần nấu ăn.


                                        

cho nước ấm vo bột - để 1 pht bột nở - dng tay chụm bột rời lại trong thay nước thnh 1 khối như vầy:

                                 
chia khối ra lm nhiều phần
 

                                                       

gi trong vải cotton + cột - luộc trong nước muối - đem ra để nguội ngm trong nước lọc = c m căn ăn

                                                                      

x xu m căn

                                      
 

by KitchenAid