Chả Cua Chay

Tu hũ hiệp , bắp cải , c rốt, nấm mo thi nhuyễn .

Lm y như chả c , xo nếm vừa ăn sau đ cho bắp cải,c rốt,nấm mo vo xo chung .mang ra dĩa m cho gọn , để nguội rồi chin .

Bch Ng