Cháo Chay

Vt Liu:

-go tm rang hơi vàng

-chút đu xanh cà

-nm rơm khô hay hp

-nm hương

-cà rt, c cài trng,trái su

u h chiên

u h ky chiên

-nước soup chay

-ch chay

-hành, ng̣ rí, ng̣ gai xt nhuyn.

Cách Làm:

-go tm rang xong, cho vào ni vi 1 chút đu xanh, cho nước soup chay vào nu cho tm và đu xanh n mm.

-nm rơm khô và nm hương ngâm cho mm ri luc sơ.

-cho vào ni cháo, cho thêm đu h tươi vào ri  nêm nếm li cho va ư là xong

u h ky chiên vàng.

-cho cháo vào tô, cho ch và tàu h ky chiên lên mt, rc chút hành ng̣, chút tiêu xay, dùng nóng.