Kim Chay 1

Vt Liu :

- 1/2 k l khoai lang                                  - 1/2 k l b đ

- 1 tri c dĩa ln                                       - 1 tri c d d nh

- 1 tri mướp va                                       - 1 hp nm rơm hay nm rơm tươi

- 1 hp tu h tươi nhỏ                               - 1/2 vĩ tu h chin

- 1/3 chn ăn cơm đu phng rang                - Mt t ng (c nơi gi l ng m)

- 1/2 k l bn tươi hay bn kh luc chn      - 1/3 mung c ph mui

- 1/2 mung c ph đường                           - Cht t x du

Cch Lm:

Gt v khoai lang, b đ, c dĩa, c d d v xt lt va.

Ring mướp, sau khi gt v xt miếng di v nh; nm rơm mt miếng xt lm bn phn v tu h chin cũng xt miếng di v mng. Mướp, nm rơm v tu h chin b vo ni nu sau cng.

vo ni khong mt lt nước lnh, khi nước si b khoai lang, b đ, miếng tu h tươi nh v 2 loi c vo. Nu la va va cho đến khi bn thy nhng th trong ni chn mm (nu khong 15 pht). Sau đ tt la đ ni ngui xung v bn c th tn nhuyn hoc dng my sinh t xay sơ. Sau khi đ tn nhuyn, bn đ li vo ni, bt ln bếp cho la nh nh đ si v b mướp, nm rơm, tu h chin vo ni nu thm 10 pht na cho mướp v nm chn.

Nm mui, đường v cht x du cho c mi thơm. Ng xt tht nh v đu phng rang đp dp dp b vo ni. Bn s c mt ni kim rt thơm ngon.

Bn tươi b vo t, hay ăn cơm nng, đ kim ln ăn rt ngon. Nếu cn bn c th lm chn x du vi t, đường, chanh thm vo khi ăn.

Sưu tm

 

                                                     Kim Chay 2

Lượng thc phm s dng trong phn hướng dn ny cho ra thnh phm l mt t ln cho khong 6 người ăn v phn lượng cho mi th th khng tuyt đi, ty thch cc bn gia gim đi cht, mn kim khng v vy m sai.

- 200gr b đ hoc b vng, gt v, b rut, ct miếng c na ngn tay t hoc ty ct miếng vung chng 2cm.

- 100gr khoai mn lm như b.

- 100gr khoai lang lm như b.

- 100gr đu đũa ngt b cung, tước ch cnh, ct cho thnh khc ngn.

- 1 tri mướp nh chng 150gr ct cung, gt v, ch dc lm hai ri ct cho thnh lt mng va. -1 tm tu h ky khong 50gr ngm nước cho mm, x thnh si nh, vt ra đ ro.

- 100gr m căn tươi, chin vng ri x miếng nh hoc ty x thnh miếng ri mi chin vng vi t du.

- 10gr kim chm ngm nước cho mm, tht gt li gia.

- 20gr nm mo hoc nm đng c, ty thch dng c hai th, ngm nước cho n mm, ct b gc r, ct nh nếu tai nm ln.

- 1 miếng đu h khong 200gr, ty thch chin vng hay khng, ct miếng va.

- 1 ln bn Tu khong 20gr ngm nước cho mm, ct khc ngn, vt ra đ ro.

-100gr đu phng kh (ht sen hoc c hai nếu thch) luc chn, đ ngui, lt b v la.

- 50gr bt khoai (đy l loi bt khoai đ chế biến thnh dng si trong, cng nhưng d b gy khc)

- 500gr da no cho vo 2 chn nước m, vt ly nước ct ri cho vo ln 2 khong 2 lt nước m na vt ly nước do (hoc nước dng chay) nước da tươi.

- Gia v v cc ph gia gm: Chao, tương ngt, 2 mung sp gng non ct si, t l hng quế ct nh, rau sng gm rau thơm x lch cc loi hay gi chung l rau ghm, bnh trng nướng, đu phng rang vng gi nh, bn si nh.

- Nu kim: Dng nước da vt t cơm da no đ nu.

- Bc 2 lt nước da do ln bếp + bt khoai, khi nước da si, h la, thăm chng thy bt khoai n l cho vo tiếp theo th t khoai lang, khoai mn, b đ cc loi ny bt đu mm l cho vo tiếp đu đũa, kim chm, nm mo, mướp, m căn, tu h ky, đu phng v sau cng l bn Tu. Sau khi cc loi thc phm chn đu nước nu sp mt cc loi thc phm l va, nếu khi nu thy thiếu c chm vo t nước si. Ty khu v nm li vi cht mui, đường. Cho gng non ct si vo khuy đu, ri chm chn nước da ct vo đ si li l tt bếp. Khi mc ra t rc ln mt t l hng quế ct nh.

St