Hân hạnh đón chào toàn thể thân hữu cùng đại gia đình Trung Thu nhân dịp Hội Ngộ tại Nam California vào hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2011. Xin vui lòng cung cấp những tin tức cần thiết vào phiếu ghi danh dưới đây để BTC tiện việc sắp xếp. Muốn biết thêm chi tiết, quí vị có thể liên lạc với BTC bằng email: hoingo_aotrang@yahoo.com hay điện thoại (512)569-9176.

 

 

Danh Sách Tham Dự Dạ Tiệc Picnic
Giáo Sư    
   
   
   
     
Tổng Cộng Giáo Sư  
     
Học Sinh Dạ Tiệc Picnic
Dương Thái Sơn 2 2
Lê Quang Nguyên 4 4
Lê Thị Quang Tuyến 2 2
Lê Văn Lộc 2 2
Nguyễn Ngọc Châu  3 3
Nguyễn Ngoc Nhung (BV) 2 2
Nguyễn Ngọc Sơn 6 6
Nguyễn Ngọc Hà 6 6
Nguyễn Thụy Quyền 2 2
Phạm Minh Tâm 4 2
Phạm Xuân Đồng 2 4
Trần Bửu Khanh 2 2
Trần Quang Lập 2  
Vũ Băng Tâm 2  
   
   
   
   
     
Tổng Cộng Học Sinh 41 37
     
Thân Hữu    
   
   
   
     
Tổng Cộng Thân Hữu 0 0
     
     
Tổng Cộng Quan Khách 41 37