• Giải Thơ Văn TT 2006

   Giải Văn Chương gồm hai giải riêng biệt, Thơ và Văn. 

   - Mục Đích:  Đem Thầy Cô và Học Sinh TT lại gần nhau qua những sinh hoạt tập thể lành mạnh.

   - Điều Kiện Tham Dự:  Thầy Cô & Học Sinh TT.  


   - Giám Khảo:  Độc giả (Thầy Cô & Học Sinh).

   - Luật Chấm Điểm:  Độc giả chấm điểm bắt buộc phải cho điểm tất cả những bài trên web để điểm được tính chính xác và công bằng.  Điểm bắt đầu từ 0 đến 10.  Web Master không được quyền chấm điểm.  Tác giả được quyền tự chấm bài của ḿnh.  Độc giả email điểm cho chi Lê Khắc Phuơng Tú (tructuqt@yahoo.com), người t́nh nguyện nhận nhiệm vụ tính điểm trung b́nh và sắp hạng.

   - Web Posting:  Gửi bài đóng góp cho Web Master (snnguyen56@yahoo.com).  Tất cả bài nộp sẽ được post lên web cùng lúc, trong ṿng 3 ngày sau hạn chót nộp bài (xem duới đây).  Trong lúc đang chấm bài, không post tên thật của tác giả.  Web Master sẽ cho mỗi tác giả một con số, thí dụ "Tác Giả 1", "Tác Giả 2", v.v…Sau khi có kết quả, tên thật tác giả hạng 1, 2, và 3 sẽ được post.  Các tác giả khác có quyền post tên hay không tuỳ ư.

   Giải Thơ:  Bài thơ thắng giải sẽ được dành ưu tiên để phổ thành nhạc hát trong đêm văn nghệ.  Tuy nhiên, nhạc sĩ có thể đề nghị dùng bài khác nếu có sự khó khăn trong việc dùng bài thắng giải để làm thành nhạc.  Trong bất cứ trường hợp nào, bài thơ có số điểm cao nhất là bài thắng giải văn chương. 

   - Chủ Đề:       "Trung Thu" (Cảm nghĩ về bạn, trường, mối t́nh cũ & mới, những cuộc hội ngộ, v.v...)

   - Hạn Chót Nộp Bài:  3/30.  Được quyền nộp nhiều bài, không giới hạn.  Ngày lên web:  3/31 - 4/2.

   - Hạn Chót Email Điểm:  4/18

   - Kết Quả:  Công bố ngày 4/21 hoặc sớm hơn.  Kết quả của những bài thơ không thắng giải sẽ được gửi riêng cho tác giả.   

   Giải Văn:

   - Chủ Đề:       "Chiều"    hoặc    "Trung Thu"

   - Bài Nộp:  Bài văn dài tối thiểu 3/4 trang Word Doc, tối đa 5 trang.  Single Line spacing.  Font size 12.


   - Hạn Chót Nộp Bài:  4/30.  Được quyền nộp nhiều bài, không giới hạn.  Ngày lên web:  5/1 - 5/3.


   - Hạn Chót Email Điểm:  5/24


   - Kết Quả:  Kết quả hạng nhất sẽ được công bố đêm VNTT06.  Bài văn thắng giải sẽ được đọc cho khán giả trong đêm VN.  Kết quả của những bài văn không thắng sẽ được gửi riêng cho tác giả.  

                                                                                                       Kính mời

Questions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated 10/14/15