Chc Mừng Lưu Thy Đoạt Giải Văn Với Bi "My Trắng V Bầu Trời"

 

           

Tc Giả

 

          CHUYỆN TNH TRUNG THU BA MƯƠI NĂM SAU

1

 

          CHIỀU T

2

            MY TRẮNG V BẦU TRỜI  (Lưu Thy) - Giải #1

3

 

 

 

   

 

   

 

 

         

 

 

      

 

 

 

 

 

    

 

     

           Hướng Dẫn Chấm Điểm

  1. Đọc 3 bi văn đng gp tranh giải ở trn.

  2. Cho điểm mỗi bi từ 0 đến 10.  Tc giả tự chấm điểm bi của mnh.

  3. Email điểm của tất cả 3 bi đến chị Phuơng T (tructuqt@yahoo.com).  Hạn cht 6/11.